Historie pisane dłutem

www FB YT

Meble MebS i INTENT Łukasz Piekarski_

stoły rzeźbiarskie

Wielokrotnie pisaliśmy już na łamach tego bloga, jak wielką wartość ma dla nas praca zespołowa. Wspominaliśmy również o tym, że rozumiemy ją nie tylko jako działania samego teamu Mebli MebS, ale i firm z nami współpracujących. Po wielu latach działalności wokół jednego miejsca zaczyna tworzyć się cała sieć różnych zewnętrznych kontaktów. Gdyby miało się je narysować w formie schematu, powstałaby gwiazda z mnóstwem promieni – każdy z nich biegłby do innej wspierającej firmy. Z jednymi z nich kontaktujemy się rzadko, z innymi współpracujemy stale, jednak zawsze cenimy sobie ogromnie tę nić porozumienia, która nas z nimi łączy.

Wystarczy przyjść albo zadzwonić i powiedzieć dosłownie kilka słów, a rozmówca już wie, o co chodzi. Takie relacje są bezcenne, ponieważ tak jak wielbiciele Mebli MebS ufają naszemu profesjonalizmowi, tak my sami powierzamy innym fachowcom zadania wykraczające poza naszą specjalność. Właśnie dlatego drewno zamawiamy w sprawdzonym tartaku, dłuta – w specjalistycznym sklepie, a chemię czy akcesoria – w jeszcze innym specjalistycznym punkcie. Od każdego czerpiemy wszystko co najlepsze, zgodnie z jego doświadczeniem, wiedzą, orientacją w rynkowych nowościach.

Dziś przedstawiamy Wam firmę, na którą zawsze możemy liczyć. To INTENT Łukasza Piekarskiego. Pan Łukasz specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu różnego typu konstrukcji na potrzeby wielu branż. Dla nas stworzył wyposażenie pracowni, jakiego nie moglibyśmy wykonać we własnym zakresie – wymagało użycia zupełnie innych materiałów (profili aluminiowych), technologii, a w związku z tym także i odmiennego podejścia do projektowania. Logo INTENT zdobiło m.in. stojaki rzeźbiarskie, które zabraliśmy ze sobą na Międzynarodowe Targi Meblowe do Ostródy. Projekty z tego biura konstrukcyjnego towarzyszą nam też na co dzień w samej Pracowni Mebli MebS. Dzięki indywidualnie wykonanym koziołkom, stojakom lakierniczym i innym elementom wyposażenia, możemy znacznie wygodniej realizować nasze zadania.

Korzystamy z profesjonalnych sprzętów, wykonanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Ale na tych konstrukcjach kładziemy drewnianą deskę obrabianą ręcznie przy pomocy dłuta. W ten oto sposób nowoczesność przeplata się z tradycją…

zapraszamy na: http://intent.biz.pl/

Tagi: